På en lidt trist hjørnegrund ved Hobrovej og Nibevej tæt på City Syd i Aalborg opføres nyt byggeri med kombineret bolig og erhverv.

For at sikre at byggeriet skalamæssigt forholder sig til de omkringliggende bygninger, underdeles facaderne i mindre enheder, som varierer i højden og som kan forskydes i forhold til hinanden.

Bebyggelsen skal langs Hobrovej optrappes højdemæssigt med 1-2 etager mod nordøst, som forholder sig til den lave nabo-bebyggelse i villakvarteret, til maksimalt 6 etager og 25 meter mod sydvest, som forholder sig til storskala bebyggelsen i City Syd. 42 af boligerne bliver på 50 m2, 4 på 73 m2 og de resterende mellem 57-60 m2 og bliver en blanding af 2-3 værelseslejlig-heder. I stueplan får lejlighederne en terrasse med gårdmiljø og der opføres p-pladser, aflåselige cykelparkering i 2 etager og grønne områder med en kanal med sivbeplantning bag byggeriet.

Projektet er kommet i hus via et godt samarbejde mellem projektudvikler Klippen ApS, HP Byg og Rambølls arkitektafdeling i Aalborg. En stor fordel i jagten på opgaven har netop været at kunne tilbyde integreret design løsninger ”One Shop”, hvorfor Rambøll blev valgt som totalråd-giver.

Byggeriet opføres i hovedentreprise af HP Byg. En særlig udfordring i projektet er en meget stram tidsplan. Gravearbejdet blev påbegyndt den 01.07.2018 og byggeriet skal stå indflytningsklart den 01.06.2019. En byggeperiode på under 1 år stiller store krav til samarbejdet mellem alle de involverede parter. Projektleder Steen Larsen pointerer, at rådgivere, underentreprenører og egne håndværkere udviser den nødvendige dynamik og fleksibilitet i processen. Dette kombineret med en engageret og beslutningsdygtig bygherre gør at man kommer i mål i forhold til tidsplanen.

HP Byg ser frem til det videre samarbejde og færdiggørelsen af projektet.